RVC.eu in Dutch RVC.eu in german RVC.eu in english

Dampdoorlatende spinvlies folie

De producten in deze groep waterkerende dampopen folie zijn ter bescherming van de prefab geïsoleerde gevels en daken tegen vocht, vooral in de open bouwfase maar ook bij calamiteiten.
We onderscheiden twee soorten: WDO Water Damp Open membranen (o.a. de 3-laagse spinvliezen en WKD Waterkerend dampdoorlatende folie (o.a. microgeperforeerde folie.
Er is een speciale range voor de folie die in situaties worden toegepast, waar extra UV bestendigheid gevraagd wordt. Bij de microgeperforeerde folie met eenzijdig aluminium, is er tevens sprake van een isolerende werking door warmte reflectie.

WDO Waterkerende Dampopen folie
Dit zijn o.a. de 3 laagse spinvliezen die waterdicht zijn en daarnaast ook volkomen dampopen. Onze KOMO gecertificeerde spinvliesfolie heeft een dampdoorlaat die tussen 1100 - 2200 gr/m2/24h ligt. Hierdoor wordt een Ud waarde bereikt die op ongeveer 0,02m uit komt. Bouwfysisch gezien is dit zeer gunstig. Daardoor kan er geen condensatieprobleem onder de folie ontstaan. Vooral bij dakdoorbrekingen als schoorstenen, doorvoeren en dakvensters dient een extra strook EPDM slabben folie toegepast te worden, evenals bij de gootafwerking i.v.m. UV bestendigheid. Speciale spinvliezen met UV bestendige coatinglagen zorgen ervoor dat men deze kan toepassen in situaties waarin gedeeltelijke of volledige UV stabiliteit gevraagd wordt.

WKD Waterkerende dampdoorlatende folie
Deze versterkte of gewapende folie heeft een hoge mate van breuk- en scheurweerstand. Ze zijn dus sterk maar vooral op de wapening. Beschadigingen zullen in mindere mate voorkomen. De dampdoorlatendheid echter is meestal beperkt (ca. 25 - 80 gr/m2/24h). Hierdoor ontstaan Ud of Sd waarden > 0,8m. Het probleem bij deze folies is dat de microperforatie damp moet doorlaten, terwijl vocht van buiten tegengehouden moet worden. Dit zijn tegengestelde belangen omdat een gaatje nu eenmaal een gaatje is, waardoor deze folie niet geheel waterdicht is. Door de geringe dampdoorlatendheid mogen ze alleen nog toegepast worden in gevels. De verwerking is altijd met een damprem aan de binnenzijde van de constructie om condensatie tegen de waterkerende dampdoorlatende folie te voorkomen. Onze waterkerende folies voldoen aan de eisen gesteld in de BRL 4708.

Producten:

1.1 Spinvlies 100 light 3L
1.2 Spinvlies 120 standard 3L
1.3 Spinvlies 150 heavy 3L
1.4 Spinvlies 150 extra strong 4L
1.5 Gewapende folie 110 Microperforatie
1.6 Spinvlies Fassade UV zwart

 

Download hier de folder.

 
 
PrintenPrinten Printenvraag offerte aan
 
Naar RVC Verpakkingen Homepage