Skip to main content
Nieuws

Focus fabrikanten op continuiteit levering rubber en kunststof producten

By 26 oktober 2021No Comments

De wereld is voor fabrikanten van rubber en kunststof (eind)producten ingrijpend
veranderd. De beschikbaarheid van grondstoffen blijft ook na de pandemie verstoord
en het hoge aantal force majeure van producenten verergert de krapte. Ook
prijsstijgingen van onder meer gas, elektriciteit en transport geven extra druk.
Ongeacht de blijvend grote zorgen constateert branchevereniging Federatie NRK dat
er nieuwe oplossingen worden gevonden om productiestilstand te voorkomen; van
‘just in time’ leveringen tot inzet van recyclaat, of andere grondstoffen en additieven.
Zoeken naar alternatieven toont de gezamenlijke veerkracht en flexibiliteit van
fabrikant en klant en creëert nieuwe kansen om de continuïteit van leveringen te
bewaken.

Fabrikanten richten alle aandacht op het tijdig ontvangen van grondstoffen om hun klanten
tijdig producten te leveren. Zowel de klant als het NRK lidbedrijf wil immers opschorten van de
productie voorkomen. De kostprijs van de grondstoffen is pas bij levering bekend, zodat
ook de prijs van te leveren producten pas ruim na de opdracht bekend is. Die praktijk voelt voor
iedereen ongemakkelijk. Het opgebouwd vertrouwen tussen leverancier en klant blijkt van
groot belang.

De hoge prijzen van kunststof en rubber grondstoffen zijn na bijna 9 maanden in 2021 een
‘fact of life’ voor de NRK fabrikanten en hun klanten. De bedrijven worden gelijktijdig ook
geconfronteerd met kostenstijgingen van gas, elektriciteit, brandstof, transport, pallets,
kokers, inkten, dozen etc. Die hogere kosten gaan ten koste van de marge, omdat grondstof
prijsindexen zoals Platt’s, IK of ICIS er geen rekening mee houden. De grootste zorg van
fabrikanten is dat hun productie niet stil komt te liggen, want schades bedragen een veelvoud van
een prijsstijging.

Nieuwe oplossingen in rubber- en
kunststofindustrie
Het succesvol zoeken naar alternatieven toont de gezamenlijke veerkracht en flexibiliteit van NRK
fabrikanten en hun klanten en creëert nieuwe kansen om productiestilstand te voorkomen.
Hoeveelheid en tijdstip worden zo gepland dat de machines doordraaien. Samen worden
oplossingen gevonden: van ‘just in time’ leveringen tot inzet van recyclaat of andere grondstoffen en additieven.
Dit vereist extra kwaliteitskeuringen met extra kosten én een scherpe planning, variërend van
noodzakelijke leveringen tot het aanleggen van extra voorraden. Het verlegt bovendien de
focus van de inkoper op een concurrerende prijs, naar de waarborg dat er voldoende
grondstof is om productie en leveringen voort te zetten.

Tekorten grondstoffen
Ook grondstofleveranciers spannen zich in om NRK fabrikanten tijdig te leveren. Toch zijn er in
2021 opnieuw veel gevallen van force majeure. Te zien is dat leveranciers trouwe klanten
voorrang geven, hoewel niet iedere bestelling de zekerheid van levering geeft. De kostprijs
hoort de fabrikant bij aflevering en lange levertijden zijn het nieuwe normaal, in extreme
gevallen tot 40 weken en zelfs 19 maanden. Veel fabrikanten moeten nu al hun voorspelling
afgeven op hun inkoop in 2022.

Economische schade
Het lijkt er niet op dat de problemen met enkele maanden voorbij zijn. De inschatting is dat
de tekorten en hoge prijzen tot ruim in 2022 zullen voortduren.
De tekorten leiden tot vertraging van de economische groei. De afzet(groei) van klanten
wordt beperkt en NRK fabrikanten zijn bij gebrek aan grondstoffen niet in staat nieuwe
klanten te beleveren, zoals de situatie in de bouw illustreert. Europa is als netto-importeur
voor rubber en kunststof grondstoffen extra kwetsbaar voor deze marktverstoringen.
De druk op de inkopers van NRK fabrikanten en hun klanten blijft onverminderd hoog: het is
aan hun vakmanschap en onderling vertrouwen om de productie van waardevolle rubber en
kunststof eindproducten te blijven waarborgen.

Facebook
Twitter
Instagram